برجسته نمودن طبیعی گونه

۲۹ آذر ۱۳۹۴

فرم دهی و برجسته نمودن طبیعی گونه

صورت زیبا، كلاسیك دارای ساختمانی طبیعی همراه با برآمدگی ها و زوایای بر جسته متناسب و هارمونیك می باشد. افرادی كه دارای گونه های تخت و غیر جذاب هستند و تمایل دارند گونه هایی برجسته و زیبا و خوش فرم داشته باشند می توانند به روش غیر جراحی و با استفاده از تكنیك  تزریق فیلرهای استاندارد و بدون عارضه بصورت جذاب تر دست یابند. این روش با فیلرهای دارای تركیب هیالورونیك انجام می گیرد، این ماده دارای تركیبی مشابه تمام بافت های بدن انسان بوده و لذا فاقد هرگونه اثرات آلرژیك، جابه جایی و یا عفونت می باشد. نوعی دیگر از فیلرها حاوی كلسیم وجود دارد كه دارای ماندگاری بیشتر می باشند. روش های دیگری ممكن است مطرح شود، تزریق چربی در ناحیه گونه است، اما اكثر جراحان و متخصصین تزریق فیلر هیالورونیك را روش ارجح میدانند، زیرا: تزریق فیلر نسبت به چ

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,