فرم دهی و برجسته سازی لب

۲۹ آذر ۱۳۹۴

فرم دهی تخصصی و برجسته سازی طبیعی لب

تزریق لب یك تكنیك تخصصی زیبایی است كه در آن می توان علاوه بر افزایش حجم لب ها،فرم دهی،قرینه سازی آن را نیز انجام داد. در این روش از فیلرهای مختلفی استفاده می شود كه تركیب اصلی آنها ماده ای بنام هیالورنیك می باشد، این تركیب مشابه ماده ای است  كه در تمام بافت های بدن انسان وجود دارد و این به همین دلیل فاقد هرگونه عوارض می باشد، تزریق لب یك تكنیك كاملا تخصصی است كه می بایست با استفاده از فیلرهای مخصوص لب با غلظت مشخص انجام گیرد تا بهترین فرم دهی حاصل گردد فرم دهی لب ها باید متناسب با سایر اجزاء صورت، فرم چانه، سایز صورت، فاصله لب ها تا بینی باشد، لذا بر اساس معیارهای علم زیبایی و نیز مشاوره با بیمار، مناسب ترین فرم ممكن، در نظر گرفته می شود، چراكه تزریق لب صرفا حجم دهی به لب ها نمی باشد بلكه حجم دادن در كنار فرم دهی و نیز ایجاد هارمون

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , , ,
۲۹ آذر ۱۳۹۴

رفع تخصصی گودی و شیار زیر چشم و اطراف چشم ها

گودی و شیار زیر چشم و طرفین چشم ها، به وضوح چهره را خسته و غمگین نشان می دهد. یكی از بهترین متدهای درمان گودی و شیار زیر و اطراف چشم ها، تزریق فیلر هیالورنیك بوده كه دوام آن نسبت به چربی بیشتر و احتمال عفونت و جابه جایی و عدم قرینگی در آن نادر است. كبودی و تورم در این روش حداقل بوده و در صورت بروز كاملا موقتی می باشد.فیلر هیالورنیك مشابه تركیب بافت طبیعی بدن بوده بنابراین بدون عارضه و ایجاد آلرژی می باشد نكته مهم اینكه  به این منظور فقط می بایست از فیلرهای مخصوص دور چشم استفاده نمود، در این صورت و در شرایطی كه صحیح تزریق گردد، هیچگونه عارضه جانبی به جای نخواهد گذاشت. در تجربه مشاهده شده كه معمولا حتی پس از جذب فیلر،چین و گودی چشم به شدت اولیه نمایان نمی شود بلكه به علت تحریك كلاژن سازی در محل معمولا در تزریقات بعدی

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,