تزریق تخصصی بوتاكس

۲۹ آذر ۱۳۹۴

تزریق تخصصی بوتاكس

بوتاكس از سال٢٠٠٢ درطب زیبایی مورد تاییدFDA قرارگرفته است. این ماده با فلج نسبی موقتی،عضلات محل تزریق موجب شل و ریلكس شدن آنها گردیده و در نتیجه خطوط وچین و چروك در نواحی تزریق كاهش یافته و یا حتی از بین می رود، تزریق بوتاكس بیشتر در نیمه فوقانی صورت جهت رفع خطوط و چروك های پیشانی، خط اخم و طرفین چشم ها انجام می گیرد. بوتاكس در هر بیمار بر اساس تصحیح موضع مورد نظر،در مناطق آناتومیك كاملا مشخص و به میزان معینی تزریق می گردد در واقع هدف از تزریق بوتاكس كاهش قدرت انقباضی عضلات مربوطه و در نتیجه كاهش چروك و رفع خطوط صورت است ونه فلج شدید آنها و ایجاد یك چهره ماسكه!

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,