فرم دهی و برجسته سازی لب

۲۹ آذر ۱۳۹۴

فرم دهی تخصصی و برجسته سازی طبیعی لب

تزریق لب یك تكنیك تخصصی زیبایی است كه در آن می توان علاوه بر افزایش حجم لب ها،فرم دهی،قرینه سازی آن را نیز انجام داد. در این روش از فیلرهای مختلفی استفاده می شود كه تركیب اصلی آنها ماده ای بنام هیالورنیك می باشد، این تركیب مشابه ماده ای است  كه در تمام بافت های بدن انسان وجود دارد و این به همین دلیل فاقد هرگونه عوارض می باشد، تزریق لب یك تكنیك كاملا تخصصی است كه می بایست با استفاده از فیلرهای مخصوص لب با غلظت مشخص انجام گیرد تا بهترین فرم دهی حاصل گردد فرم دهی لب ها باید متناسب با سایر اجزاء صورت، فرم چانه، سایز صورت، فاصله لب ها تا بینی باشد، لذا بر اساس معیارهای علم زیبایی و نیز مشاوره با بیمار، مناسب ترین فرم ممكن، در نظر گرفته می شود، چراكه تزریق لب صرفا حجم دهی به لب ها نمی باشد بلكه حجم دادن در كنار فرم دهی و نیز ایجاد هارمون

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , , ,
۲۹ آذر ۱۳۹۴

فرم دهی و برجسته نمودن طبیعی گونه

صورت زیبا، كلاسیك دارای ساختمانی طبیعی همراه با برآمدگی ها و زوایای بر جسته متناسب و هارمونیك می باشد. افرادی كه دارای گونه های تخت و غیر جذاب هستند و تمایل دارند گونه هایی برجسته و زیبا و خوش فرم داشته باشند می توانند به روش غیر جراحی و با استفاده از تكنیك  تزریق فیلرهای استاندارد و بدون عارضه بصورت جذاب تر دست یابند. این روش با فیلرهای دارای تركیب هیالورونیك انجام می گیرد، این ماده دارای تركیبی مشابه تمام بافت های بدن انسان بوده و لذا فاقد هرگونه اثرات آلرژیك، جابه جایی و یا عفونت می باشد. نوعی دیگر از فیلرها حاوی كلسیم وجود دارد كه دارای ماندگاری بیشتر می باشند. روش های دیگری ممكن است مطرح شود، تزریق چربی در ناحیه گونه است، اما اكثر جراحان و متخصصین تزریق فیلر هیالورونیك را روش ارجح میدانند، زیرا: تزریق فیلر نسبت به چ

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,