تكنیك تخصصی فرم دهی بینی

۲۷ آذر ۱۳۹۴

تكنیك تخصصی فرم دهی بینی رینوپلاستی غیر جراحی این روش با استفاده از فیلرهای مخصوص و نخ های لیفت انجام می شود. در این تكنیك با تزریق كنترل شده و دقیق و به كمك نخ های لیفت تصحیح ،نواقص و انحرافات بینی در قاب متناسب، كوچكتر و در نهایت زیباتر به چشم می آید كه این تكنیك در حال حاضر در كلینیك های زیبایی آمریكا مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های مختلف فرم دهی با این تكنیك زیبایی بطور خلاصه عبارت اند از:

١-تصحیح برآمدگی(قوز) بینی كه بسیار شایع می باشد ٢-ترمیم و تصحیح نقایص بینی در افرادی كه قبلا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. ٣-تصحیح عدم قرینگی و ناهمواری های پل بینی. ٤-رفع افتادگی نوك بینی ٥-تصحیح بینی های فرو رفته ترمیم و رفع شیار نوك بینی این تكنیك با بی حسی موضعی قابل انجام بوده و لذا فاقد ریسك بی هوشی و عوارض احتمالی پس از آن می باشد. در این تكنیك تورم و كمبودی حداقل

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,