تزریق تخصصی بوتاكس

تزریق تخصصی بوتاكس
۲۹ آذر ۱۳۹۴

تزریق تخصصی بوتاكس

بوتاكس از سال٢٠٠٢ درطب زیبایی مورد تاییدFDA قرارگرفته است. این ماده با فلج نسبی موقتی،عضلات محل تزریق موجب شل و ریلكس شدن آنها گردیده و در نتیجه خطوط وچین و چروك در نواحی تزریق كاهش یافته و یا حتی از بین می رود، تزریق بوتاكس بیشتر در نیمه فوقانی صورت جهت رفع خطوط و چروك های پیشانی، خط اخم و طرفین چشم ها انجام می گیرد.
بوتاكس در هر بیمار بر اساس تصحیح موضع مورد نظر،در مناطق آناتومیك كاملا مشخص و به میزان معینی تزریق می گردد در واقع هدف از تزریق بوتاكس كاهش قدرت انقباضی عضلات مربوطه و در نتیجه كاهش چروك و رفع خطوط صورت است ونه فلج شدید آنها و ایجاد یك چهره ماسكه!

ارسال شده در خدمات توسط خدمات زیبایی و لیزر سلین | Tags: , , ,